Program / Programm

Program festivalu / Festivalprogramm *

Pátek 12.7.2019

17.00

Kostel Chouč

Zahájení festivalu

17.00

Kostel Chouč

Susan Donath

Zahajovací ceremoniál, Smoky perfomance
Eroffnungszeremonie, Rauchperformance
Opening ceremony, Smoky perfomance

18.00

Kostel Chouč

Martin Janíček

Kaligrafie zvuku
(zvuková performance s objekty Lady Semecké)
Sound Calligraphy
(Sound Performance mit Lada Semeckas Objekten)
Sound Calligraphy
(Sound performance with Lada Semecka´s objects)

20.00

Kostel Bílina Újezd

Hannes Lingens

Sound Performance

22.00

Kostel Hrobčice

Martin Janíček

Sound Performance

Sobota 13.7.2019

10.00

Kostel Bílina Újezd

Vernisáž výstavy s umělci
Vernissage mit anwesenden Kunstlern
Vernissage with artists

14.00

Kostel Chouč

Vernisáž výstavy s umělci
Vernissage mit anwesenden Kunstlern
Vernissage with artists

16.00

Kostel Hrobčice

Vernisáž výstavy s umělci
Vernissage mit anwesenden Kunstlern
Vernissage with artists

19.00

Kostel Hrobčice

Radek Fridrich

Autorské čtení
Autorenlesung
Author reading

Neděle 14.7.2019

10.00 – 17.00

Bílina – Újezd
Hrobčice
Chouč

Komentované prohlídky jednotlivých výstav
Kommentierte Fuhrungen durch die Ausstellungen
Guided tours through exhibitions

 * Změna programu vyhrazena