Kostely

Kostel Zvěstování Panně Marii v Bílině - Újezdu

Kostel Zvěstování Panny Marie v Bílině je pozdně gotická sakrální stavba založená roku 1420, přebudovaná na konci 16. století do jednotné renesanční podoby.

Kostel je jednolodní, obdélný, s obdénou lodí a  polygonálně uzavřeným presbytářem. Vnějšek celé stavby je členěn opěráky a okny polokruhově uzavřenými.

Presbytář i loď mají valenou klenbu s lunetami a zrcadlem. Jsou zdobeny štukovou dekorací.

Kostel sv. Havla v Hrobčicích

Kostel svatého Havla v Hrobčicích je pozdně románská, původně opevněná, sakrální stavba stojící na jihozápadním okraji Hrobčic na návrší nad obcí. 

Jedná se o jednolodní obdélnou stavbu. V západní části je kostel románský s polozbořenou západní věžovitou přístavbou. V té se nachází vstupní předsíň. Portál kostela nese datování do roku 1726. Východní část lodi s presbytářem je barokní. 

Kostel sv. Kateřiny v Chouči

Kostel svaté Kateřiny v Chouči je gotická sakrální stavba stojící na východním okraji zástavby obce.

Kostel je původně ze 14. století. Z původní stavby se zachoval presbytář a krátký navazující úsek lodi.

Naposledy byl stavebně upravován v roce 1904.