International Art Festival Bílinale II.

Kostel Zvěstování P. Marie Bílina

Kostel sv. Havla Hrobčice

Kostel sv. Kateřiny Chouč

01

Bílinale II.

Druhý ročník Art Festivalu  BILINALE II – s leitmotivem „Where have all the flowers gome? / Řekni, kde ty kytky jsou? “ se koná 30.7. – 1.8.2021. 

Těšíme se, až se uvidíme!

Druhý ročník mezinárodního Art Festivalu Bílinale II., projektu setkávání českých a německých umělců a umělkyň formovaného snahou o oživení tří nevyužívaných a neudržovaných  kostelů na Bílinsku, nese název

„Where have all the flowers gone? / Řekni, kde ty kytky jsou?“.

Název vychází z protiválečné písně Pete Seegera z roku 1955. Známými interprety české a německé verze jsou Marie Rottrová a Marlene Dietrich. Píseň se svým obsahem zabývá věčným opakováním války a válečných zločinů a zaměřuje se na otázku, kdy se lidé poučí ze svých chyb.

Umělci budou tvořit své instalace na toto téma přímo v kostelech v Bílině – Újezdu, Chouči a Hrobčicích.

Bílinale II. - „Where have all the flowers gone? / Řekni, kde ty kytky jsou?“

Název a texty písně jsou předlohou pro obsah a výběr uměleckých děl druhého ročníku International Art Festivalu Bílinale, který se opět bude konat ve třech kostelích v Bílině – Újezdu, Hrobčicích a Chouči. Příběh květin, dívek, mužů, vojáků a hrobek se odráží v historii tří výstavních prostor.

Kostel Zvěstování Panny Marie, Kostel sv. Havla a Kostel sv. Kateřiny jsou tři sakrální objekty postavené v různých obdobích v různém architektonickém řešení. Spojuje je jejich osud po roce 1945. Zůstaly nevyužívané, byly postupně ničeny a znesvěcovány. Totéž platí pro dva hřbitovy, které obklopují dva z kostelů (v Chouči a Hrobčicích).

Spolek Omnium se již několik let snaží tato místa zachránit a postupně pracuje na jejich zachování, rekonstrukci a hledá nové možnosti jejich využití.

International Art festival Bílinale se zaměřuje na tyto kostely a pokouší se vytvořit platformu pro současné umělce, kteří se obsahem své tvorby věnují podobným tématům. Kromě jednotlivých výstav se Bílinale dá považovat také za způsob setkání českých a německých umělců, místních obyvatel a české a německé široké veřejnosti se zájmem o umění a historii. Proto jsou kromě výstav plánované další společenské a kulturní aktivity, jako jsou koncerty, procházka s populárně naučným výkladem o mikroregionu, rozhovory s jednotlivými umělci a komentované prohlídky.

Program v českém i německém jazyce je velice různorodý, koncipovaný tak, aby zaujal široké spektrum potencionálních zájemců nejen o historii a umění, ale i místních obyvatel.

Umělci

Susan Donath  –  Miroslav Hašek  –  Michael Klipphahn  –  Sebastian Weise  –  Barbara Lorenz Höfer  –  Yvonne Most  –  Kateřina Tučková  –  Martin Janíček

Kurátoři

Kurátorka festivalu: Susan Donath
Ředitel festivalu: Sebastian Weise

Partneři festivalu

International Art Festival Bílinale II. pořádá spolek Omnium Nord z.s., Kunstraum Stephanie Kelly e.V. Dresden a Omnium z.s. 

Festoval podpořil Euroregion ELBE LABE