International Art Festival Bílinale I.

Kostel Bílina
Kirche Bilin

Kostel Hrobčice
Kirche Hrobschitz

Kostel Chouč
Kirche Kautz

01

Bílinale I.

První ročník mezinárodního art festivalu Bílinale I., projektu setkávání českých a německých umělců a umělkyň formovaného snahou o oživení tří nevyužívaných a neudržovaných  kostelů na Bílinsku, nese název „Nádech. Výdech / Breath in. Breath out. 

Umělci budou tvoři své instalace na toto téma přímo v kostelech v Bílině – Újezdu, Chouči a Hrobčicích.

 

Der 1. Jahrgang des Internationalen Art Festivals Bilinale I., eines Begegnungsprojekts von tschechischen und deutschen Künstlerinnen und Künstlern mit dem Ziel der Wiederbelebung von drei nicht genutzten und nicht gepflegten Kirchen in der Biliner Region trägt den Titel Einatmen. Ausatmen / Breath in. Breath out.

Die Künstler bilden ihre Installationen zu diesem Thema direkt in den Kirchen in Bilin-Ugest, Kautz und Hrobschitz.

Umělci / Artists

Program festivalu / Festivalprogramm

Partneři festivalu

International Art Festival Bílinale I. pořádá spolek Omnium společně s Heimatpflegerin der Sudetendeutschen s podporou Českoněmeckého fondu budoucnosti, organizace Haus des Deutschen Ostens, Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a obce Hrobčice.