International Art Festival Bílinale II.

Kostel Zvěstování P. Marie Bílina

Kostel sv. Havla Hrobčice

Kostel sv. Kateřiny Chouč

01

Bílinale II.

Bohužel se musíme přizpůsobit okolnostem týkajícím se současných opatření spojených se šířením nákazy koronavirem a s těžkým srdcem odložit letošní ročník Art Festivalu  BILINALE II – „Where have all the flowers gome? / Řekni, kde ty kytky jsou? “.

Druhý ročník se bude konat 30.7. – 1.8.2021. 
Těšíme se, až se uvidíme!

Druhý ročník mezinárodního Art Festivalu Bílinale II., projektu setkávání českých a německých umělců a umělkyň formovaného snahou o oživení tří nevyužívaných a neudržovaných  kostelů na Bílinsku, nese název

„Where have all the flowers gone? / Řekni, kde ty kytky jsou?“.

Název vychází z protiválečné písně Pete Seegera z roku 1955. Známými interprety české a německé verze jsou Marie Rottrová a Marlene Dietrich. Píseň se svým obsahem zabývá věčným opakováním války a válečných zločinů a zaměřuje se na otázku, kdy se lidé poučí ze svých chyb.

Umělci budou tvořit své instalace na toto téma přímo v kostelech v Bílině – Újezdu, Chouči a Hrobčicích.

Bílinale II. - „Where have all the flowers gone? / Řekni, kde ty kytky jsou?“

Název a texty písně jsou předlohou pro obsah a výběr uměleckých děl druhého ročníku International Art Festivalu Bílinale, který se opět bude konat ve třech kostelích v Bílině – Újezdu, Hrobčicích a Chouči. Příběh květin, dívek, mužů, vojáků a hrobek se odráží v historii tří výstavních prostor.

Kostel Zvěstování Panny Marie, Kostel sv. Havla a Kostel sv. Kateřiny jsou tři sakrální objekty postavené v různých obdobích v různém architektonickém řešení. Spojuje je jejich osud po roce 1945. Zůstaly nevyužívané, byly postupně ničeny a znesvěcovány. Totéž platí pro dva hřbitovy, které obklopují dva z kostelů (v Chouči a Hrobčicích).

Spolek Omnium se již několik let snaží tato místa zachránit a postupně pracuje na jejich zachování, rekonstrukci a hledá nové možnosti jejich využití.

International Art festival Bílinale se zaměřuje na tyto kostely a pokouší se vytvořit platformu pro současné umělce, kteří se obsahem své tvorby věnují podobným tématům. Kromě jednotlivých výstav se Bílinale dá považovat také za způsob setkání českých a německých umělců, místních obyvatel a české a německé široké veřejnosti se zájmem o umění a historii. Proto jsou kromě výstav plánované další společenské a kulturní aktivity, jako jsou koncerty, procházka s populárně naučným výkladem o mikroregionu, rozhovory s jednotlivými umělci a komentované prohlídky.

Program v českém i německém jazyce je velice různorodý, koncipovaný tak, aby zaujal široké spektrum potencionálních zájemců nejen o historii a umění, ale i místních obyvatel.

Umělci

Susan Donath  –  Miroslav Hašek  –  Michael Klipphahn  –  Sebastian Weise  –  Barbara Lorenz Höfer  –  Yvonne Most  –  Kateřina Tučková  –  Martin Janíček

Kurátoři

Kurátorka festivalu: Susan Donath
Ředitel festivalu: Sebastian Weise

Partneři festivalu

International Art Festival Bílinale II. pořádá spolek Omnium Nord z.s., Kunstraum Stephanie Kelly e.V. Dresden a Omnium z.s.